Hybridupplägget som överenskommelse med teamet

gravatar
 · 
March 14, 2023
 · 
5 min read
Featured Image

Vad är ett hybridteam och varför behövs ett kontrakt

Ett hybridteam är en grupp med medarbetare där vissa arbetar på distans och andra medlemmar i teamet arbetar från ett kontor eller någon form av tredje arbetsplats. Det är vanligt för organisationer som arbetar i en hybrid arbetsmodell att teamet själv får bestämma var och hur de ska samverka, samt om de föredrar en kontorsmiljö eller att samarbeta via online möten och därmed inte alltid behöva förhålla sig till ett kontor.

Själva kontraktet är en överenskommelse som alla förväntas hålla sig till i det dagliga arbetet. Det klargör hur, var och när det är tänkt att teamet ska arbeta.

Några exempel på ett hybridkontrakt

Linkedins hybrida arbetssätt

Så här uttrycks Linkedins hybrida kontrakt på enklast möjliga sätt. We trust each other to do our best work where it works best for us and our teams. Nedan ser hur Linkedin's interna team bestämmer hur de ska arbeta.

"We’ve learned that every individual and every team works differently, so we’re embracing flexibility with both hybrid and remote roles, expecting more of our team to be remote than pre-Covid. We’ll continue creating amazing office experiences for everyday work and the times when we do come together. We’re also embracing a growth mindset to learn together and adjust as we go." Ryan Roslansky, CEO at LinkedIn

Linkedin network of hubs in Europe/ME

Teamen bestämmer tillsammans hur de ska arbeta på bästa sätt. Här kan du läsa mer om hur deras CEO Ryan Roslanski uttrycker detta i en post och där man lyfter fram vikten av ett tillitsfullt perspektiv (trust), sin syn på flexibilitet och kulturbygget oavsett var man befinner sig. Linkedin har anpassat sin globala kontorslösning utifrån medarbetarnas uttryckta önskemål att då och då ha möjlighet att både ses och fokusarbeta från en attraktiv Linkedin miljö.

ABBs distansavtal

ABB (ABB i Västerås) har varit tydliga med hur de har satt upp sina s k "distansavtal" och en bra artikel i KOLLEGA (@Unionens medlemstidning) beskriver hur detta fungerar. Maria Samuelsson som är HR chef på ABB beskriver att medarbetarna får välja mellan 3 olika upplägg och som man väljer utifrån en riskanalys.

Nivå 1 innebär en dags hemarbete, nivå 2 innebär två till tre dagars hemarbete och nivå 3 tillåter distansarbete upp till fem dagar. Innan parterna skriver under avtalet genomförs en riskanalys mellan chef och medarbetare.

I skrivande stund är det 50% av tjänstemännen som har valt distansavtal. Det finns utmaningar som hanteras löpande. Introduktion av nyanställda, skapa vi-känsla och få till spontana möten är några av dessa där man vill bli bättre. Intressant att notera är att ABB tillhandahåller utbildning i Ledarskap på distans. Produktiviteten skattas högre i det nya arbetssättet och det har även blivit enklare att attrahera och behålla talang.

Lämpliga frågor att komma överens om för hybridupplägget

Susanna Kjällström är förbundsjurist på Unionen och lyfter fram några exempelfrågor som kan användas.

* Hur mycket får medarbetaren arbeta på distans? Unionen rekommenderar att distansarbetet utformas som ett komplement till arbete i arbetsgivarens lokaler.

* Är det närvaroplikt 9–17 och att man är nåbar på telefon/videokonferens hela dagen, eller är tiden flexibel?

* Hur ser arbetsmiljön ut hemma och hur säkras arbetsmiljöansvaret?

* Vilka arbetsredskap och kontorsmöbler står arbetsgivaren för?

* Var får arbetet utföras? I hemmet, på kafé, fritidsstugan, utomlands? (Tänk på att arbete utanför Sveriges gränser kan medföra skattekonsekvenser.)

* När och hur ska distansarbetet utvärderas?

* Vad sker om en medarbetares hemsituation förändras och hen inte längre kan/vill arbeta på distans? Finns det en ledig plats kvar om hen vill återvända till kontoret?

Sätt upp ditt regelverk för hur den hybrida organisationen ska fungera konkret

I USA har det bland ledande företag blivit allt vanligare att ta fram en “Hybrid Team Agreement”. Skriv ner hur ni vill samverka tillsammans och gör överenskommelsen tillgänglig för alla. Var agil nog att ändra det som inte fungerar och sök ständigt förbättringar som passar ert sätt att arbeta bäst.

Workshop - skapa ert egna ramverk för hur det hybrida samarbetet ska fungera

Behöver ni lite stöd i vilka frågor som ska göras så har för många välkända Miro utformat en workshop för att hjälpa till med just dessa frågeställningar. Du hittar den här. https://miro.com/miroverse/hybrid-team-agreements-d0hyjqxdnxo4b0lj

Det är en workshop som du kan göra med ditt team för att klargöra vad ni kan förvänta er av varandra för att vara produktiva, oavsett om det är hemifrån, från en tredje arbetsplats (coworking t ex) eller på kontoret.

  1. Vem kommer att arbeta varifrån (under en vanlig vecka).
  2. Vad du vill göra i realtid och vad som kan göras asynkront
  3. Hur och när du vill samarbeta och kommunicera
  4. Vilken dag kommer dina återkommande teammöten att vara
  5. Och hur ni kan hålla varandra ansvariga.
Comments

No Comments.